AllDup 4.5.16

AllDup 4.5.16

Michael Thummerer Software Design – 3,3MB – Freeware
ra khỏi 90 phiếu
AllDup là một cách linh hoạt và miễn phí để loại bỏ tập tin trùng lặp. Nó tìm kiếm mạnh mẽ công cụ cho phép bạn tìm các trùng lặp với một sự kết hợp của các tiêu chí sau: tên tập tin, tập tin mở rộng, kích thước, nội dung tập tin, tập tin ngày, tập tin thuộc tính, liên kết cứng và hình ảnh tương tự.

Tổng quan

AllDup là một Freeware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi Michael Thummerer Software Design.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 1.319 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của AllDup là 4.5.16, phát hành vào ngày 09/03/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 4.5.16, được sử dụng bởi 29 % trong tất cả các cài đặt.

AllDup đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 3,3MB.

Người sử dụng của AllDup đánh giá xếp hạng 3 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho AllDup!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 1.319 UpdateStar có AllDup cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại